StartUpRoots מקיפה את כל המוטיבציות וההישגים שלה בערכים יהודיים. אנו רואים את המשימה שלנו לעורר את הדור הבא לעולם בר קיימא יותר ולעתיד יותר טוב. למידת שמיטה ומצוות אחרות באמצעות חקלאות הידרופונית, נותנן הזדמנות לתלמידים לחוות את שיעורי התורה באמת. ההיבטים המעשיים של המצוות והמסרים העמוקים יותר, מסרים של צדק, שוויון תזונאי, ואחריות כלפי הסביבה.

DY.jpg
שיעורים
  • מקום האדם בעולם: זכויות ואחריות

  • המחזור החקלאי: יישומה של הפילוסופיה היהודית

  • "בל תשחית" : כיצד להפחית את פסולת המזון

  • אחריות סביבתית: קומפוסט

  • שימור ומגוון ביולוגי

  • שמיטה: מה? למה? ואיך?

  • "מה רבו": מעריכים את הטבע

  • יהדות: משאבי טבע והסביבה, בתי גידול, צמחים ובעלי חיים

WhatsApp Image 2021-08-24 at 11.50.49.jpeg
-שומרים-שמיטה-e1438685867773.jpg

מסורת יהודית