Ohr Batya 

tartUpRoots הקימו את הפרויקט החלוצי הזה כדי להכניס הידרופוניקה לאוכלוסיות עניות ושסובלים מתת תזונה ערב שנת שמיטה המתקרבת.   עם ההזדמנות ללמד את הסטודנטים שיעורים מושרשים בצדק חברתי (שמיטה), Start Up Roots פיתח תוכניות לימודים במדעים, יזמות בת קיימא ותזונה. כדרך לעקוב אחר הפרויקט והתקדמות התלמידים, הבינה SUR כי תכנית הלימודים בצילום העיתון שלה גילתה הצלחות מעבר לכל ציפייה. המורה האחראית מאמינה שהפרויקט הזה צריך להיות בכל בית ספר.

פרויקט זה מומן בנדיבות על ידי תורם המעוניין להישאר בעילום שם.

Screen Shot 2018-07-30 at 2.02.46 PM.png
IMG_3340.jpg
Screen Shot 2018-07-30 at 2.01.44 PM.png