פרויקט הגן הקהילתי ברעננה

פרויקט הגן הקהילתי ברעננה, הממוקם במרכז הארץ, מבקש להפוך שטח שאינו מנוצל מחוץ למקווה, להצגת מודלים הידרפונים והגן הקהילתי ההידרופוני הראשון בישראל. שיתוף פעולה עם מתן (מרכז הלמידה לנשים), לקט (ארגון הצלת המזון בישראל), העיר רעננה, כולל ארץ חמדה (למידת גברים) ובית הכנסת אוהל ארי, StartUpRoots יעלו את המודעות לחשיבות של גידול בריא, בר-קיימא , ירקות נטולי הדברה בטכנולוגיה חוסכת מים זו. פרויקט זה יקדם אחריות חברתית באמצעות סדנאות שיעבירו לבני הנוער והמבוגרים שלנו כאחד. מעורבותך הפעילה ותרומתך הכספית  יעזור לחסות עלויות תפעול וסדנאות שוטפות היו מוערכים מאודותחזוקה.

הפיכת שטח לא מנוצל למרכז למידה מעשית ומעורבות קהילתית.!

Copyright © StartUpRoots, R.A.. All rights reserved.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Donate