Shaarei Tzion 

בית הספר שער ציון נמצא בנווה יעקב, ומשרת תלמידים עם קשיים כלכליות. המנהלת נדהמה מההשפעה שיש לתכנית הלימודים החוויתי של StartUpRoots על התלמידים. כעת בשנה השלישית שלנו, הסטודנטים מגדלים 120 ירקות ירוקים עלים למטר. כמו גם נבטים ומיקרו-עלים. כתוצאה משיעורי יזמות הם יצרו ושיווקו משקה ירוק לאנשי הקהילה.

WhatsApp Image 2021-11-09 at 00.45.55 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-12-20 at 17.35.53 (1).jpeg