מלצות

אסתר בן חיים                                                      מנהלת, בית ספר אור בתיה.

 חנה אורבך, שפית לאוכל נע

בית ספר אור בתיה.

 מורה שולמית מסבירה את השפעות הפרויקט

על התלמידים.                                                         מורה לחקלאות  בית ספר אור בתיה.

מורה שולמית מסבירה את שיעורי החיים שנלמדו

 מחקלאות הידרופונית.

מורה לחקלאות אור בתיה.

Copyright © StartUpRoots, R.A.. All rights reserved.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Donate