פרויקט אולפנת אמנה

אולפנת אמנה היא בית ספר של בני עקיבא לבנות שקולט עולים מכל העולם מאמריקה ועד אתיופיה, ובמקביל משרת גם אוכלוסייה  ישראלי. בגלל צרכיהם החינוכיים והשפתיים הספציפיים, במהלך רוב היום   התלמידות מופרדות  לפי מוצאן הלאומי. StartUpRoots מציע פרויקט ייחודי שיעניק הזדמנות ייחודיות המאפשרות לתלמידות לא רק לעבוד יחד כצוות, אלא ללמוד על בריאות, תזונה, יזמות וקיימות - נושאים בעלי עניין משותף שלא מטופלים בתוכנית הלימודים של בית הספר.

באמנה יש מגרש שטח גדולה  שאינה בשימוש, וצורך רציני בתוצרת טרייה ובריאה בתפריט היומי - שילוב מושלם לתוכנית של  StartUpRoots. חממה, ציוד הידרופוני ותמיכה חינוכית יעלו 350,000 ש"ח בתחילת הדרך, אך יש להם פוטנציאל לתחזק את עצמן תוך שלוש השנים הראשונות.

Copyright © StartUpRoots, R.A.. All rights reserved.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Donate